ГСТУ 78.11.001-98

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Укріпленість  об`єктів, що охороняються  за допомогою пультів 

централізованого спостереження Державної служби охорони

Загальні технічні вимоги

ГСТУ 78.11.001-98

Видання офіційне

 

Київ

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ  УКРАЇНИ

Головне управління Державної служби охорони

ГСТУ 78.11.001-98

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________

 

 

Укріпленість  об`єктів,

що охороняються  за допомогою пультів 

централізованого спостереження Державної

 служби охорони

Загальні технічні вимоги

 

Видання офіційне

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення та  Управлінням технічної служби ГУДСО при МВС України

ВНЕСЕНО Головним управлінням Державної служби охорони при МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Міністерства внутрішніх справ України  від   №

   СТАНДАРТ  УЗГОДЖЕНО :

Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України

Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

Головним  управлінням  Державної  пожежної  охорони  МВС  України

Національним науково-дослідним центром оборонних технологій і воєнної безпеки України

Інститутом  проблем  міцності  НАН України

Управлінням озброєння і техніки Держкомкордону України

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В.І. Шаповал - керівник розробки,  В.М.Усольцев., О.І.Черкашин, В.М. Ткаченко,  В.А. Потій, Є.А.Клименко,  Г. А. Макельський,   О. А. Бовсуновський

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО

Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики  від                             №

 

___________________________________________________________________

Офіційне  видання                                    МВС  України,  1998

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без  дозволу Міністерства внутрішніх справ України

 

Зміст       

 

1

Галузь використання  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

2

Нормативні посилання  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

3

Визначення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

4

Позначення і скорочення    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

5

Класифікація об’єктів, що охороняються   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

6

Загальні положення    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

7

Загальні вимоги до технічної укріпленості конструктивних елементів  будинків та приміщень  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

7.1

Стіни, перекриття, підлога, перегородки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

7.2

Двері   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

7.3

Вітрини, віконні прорізи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

7.4

Люки, приямки, вентиляційні шахти (короби) та інші  конструкції елементів будинків та приміщень  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

7.5

Замки, елементи кріплення замикаючих пристроїв    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

7.6

Конструктивні елементи об`єктів, що споруджуються з легких металевих конструкцій  типу “Модуль”    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

 

Додаток А. Додаткові вимоги щодо технічної укріпленості об'єктів, що охороняються  за  допомогою  пультів  центрального  спостереження  .  .  .  .  .

 

 

 

 

 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________

 

 

Укріпленість  об`єктів,

що охороняються  за допомогою пультів 

централізованого спостереження Державної

 служби охорони

 

Загальні технічні вимоги

 

 

Укрепленность объектов, охраняемых

при помощи пультов централизованного наблюдения

 Государственной службы охраны

 

Общие технические требования

 

 

Strengthen of objects, guarding by centralize supervision

control panels of the State safeguard service.

 

General technical requirements.

 

 

Чинний від 1999-01-01

 

 

1  Галузь використання

 

1.1 ГСТУ встановлює порядок та спосіб забезпечення  засобами механічного захисту об`єктів різних форм власності з метою протидії злочинним  посяганням (несанкціонованому проникненню) під час їх проектування, будівництва, реконструкції та технічного переозброєння об`єктів, що підлягають передачі  під охорону управлінням, відділам та відділенням  Державної служби охорони при МВС України  ( далі - підрозділи ДСО).

1.2 ГСТУ мають рекомендовані вимоги та є обов`язковими для виконання, якщо:

-це передбачено чинними актами законодавства;

-ці вимоги включено до договорів на об’єкти, що підлягають охороні.      

1.3 Вимоги цього ГСТУ діють на території України і стосуються громадян, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що уклали відповідні договори(контракти) на охорону з підрозділами ДСО.

Примітка. Додаткові вимоги щодо технічної укріпленості об’єктів, що охороняються за допомогою пультів центрального спостереження, наведені в додатку А.

1.4 Питання технічної укріпленості засобами механічного захисту банків та підпорядкованих їм об`єктів цим ГСТУ не регламентується. Вимоги до таких об`єктів установлюються окремими нормативними документами, погодженими (введеними) Національним банком України та МВС України.

2 Нормативні посилання

 

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

2.4.

 

2.5.

 

2.6.

 

2.7.

 

2.8.

 

2.9.

 

2.10.

 

2.11.

ГОСТ 5781-82  Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 6629-88  Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции.

ГОСТ 8509-93  Уголки стальные горячекатанные равнополочные. Сортамент.

ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 24584-81 Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ  24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88) Бетоны. Классификация и общие технические требования.

ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Методи випробувань.

3. Визначення

У цьому ГСТУ подані такі терміни та визначення.

            3.1Механічне захисне обладнання для зберігання цінностей -система, що за своїм функціональним призначенням має забезпечувати певний (необхідний) рівень захисту цінностей, документів і носіїв інформації   від крадіжки зі зламом та(чи) впливу небезпечних факторів пожежі,  конструктивно складається із пов’язаних силових елементів, що забезпечують  необхідний ступінь надійностісистеми  в цілому.

3.2Замок -  пристрій, що  розпізнає введений код та виконує функцію блокування ригельного механізму або дверей.

3.3 Ударостійке захисне засклення - захисне засклення, яке забезпечує захист споживача від відповідного рівня агресії, що відповідає атаці зі застосуванням холодної зброї або предметів, які кидаються вручну (камінь, кийок  тощо), й тимчасово перешкоджає навмисному пробиванню в ньому наскрізного отвору, через який може проникнути людина (зловмисник).

3.4 Інженерно-технічна укріпленість - сукупність заходів, що спрямовані на посилення  конструктивних елементів будівель і приміщень, а також огородження об'єктів з метою запобігання проникненню в зону, що охороняється.

3.5 Броньоване захисне засклення- захисне засклення, що забезпечує тимчасовий захист споживача від ураження кулями різного   типу вогнепальної стрілецької зброї, яка має відповідні рівень кінетичної енергії та  конструкцію.

3.6 Об`єкт, що охороняється ДСО,- окреме приміщення (сукупність приміщень) або частина місцевості, де застосовується комплекс організаційно-технічних заходів з метою захисту майнових інтересів замовників від протиправних посягань сторонніх осіб.

Сертифікація- процедура, у ході якої уповноважений (акредитований) Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації орган 

3.4 документально посвідчує, що виріб, приладдя, обладнання відповідають установленим вимогам.

3.5 Сертифікат відповідності -документ, виданий уповноваженим (акредитованим) Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації органом згідно з правилами Державної системи сертифікації, який посвідчує, що виріб, приладдя, обладнання ідентифіковані належним чином і відповідають вимогам чинних нормативних документів.

Примітка.  Терміни та визначення, що не зазначені в пп.3.1-3.8, вказані у відповідних державних та галузевих  стандартах.

 

4 Позначення і скорочення

 

У цьомустандарті подані такі скорочення.

ГСТУ - галузевий стандарт України.

ГУДСО - Головне управління Державної служби охорони при МВС України.

ДСО - Державна служба охорони при МВС України.

ТУК - технічна укріпленість.

ЛМК- легкі металеві конструкції.

НД - нормативні документи.

ОС - охоронна сигналізація

 

5 Класифікація об’єктів, що охороняються

 

5.1  Залежно від значимості, виду  та  концентрації  матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей, що зберігаються на об'єктах та в приміщеннях, що охороняються, ці об'єкти та приміщення розподіляються на  три  категорії     (А,Б,В).

5.1.1 Об'єкти  категорії  "А":

а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, в яких зберігаються:

-                             кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання ( поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);

-                             зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та  закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї та ін.);

-                             наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та  інші  установи,  у практиці яких використовуються ці речовини);

-                             дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні  метали та каміння, пункти закупівлі дорогоцінних металів і каміння та ін.);

-                             історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);

-                             вибуховi та радіоактивні речовини i матеріали;

-                             бази та склади зі зберіганням цінностей  на  суму  понад  100  тисяч мінімальних зарплат;

е) iншi об'єкти державного значення.

5.1.2  Об'єкти та приміщення категорії "Б" (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:

а) комп'ютерна техніка;

б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в) відео- та аудіотехніка, що  користується попитом;

г) кіно-, фототехніка;

ґ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д) шкіра натуральна та вироби з неї;

е) автомобілі та запасні частини до них;

є) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з) технічна та конструкторська документація;

и) інвентар, напівфабрикати та ін.;

і) інші  цінні товари.

5.1.3 Об'єкти та приміщеннякатегорії "В":

-особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін.).

 

6  Загальні положення

 

6.1 Забезпечення об`єктів заходами ТУК  під час їх проектування, будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, до яких неможливо застосувати типові рішення (типові проекти) згідно з ДБН А.2.2-3, проектуються за чинними в Україні  нормативними документами та узгоджуються з підрозділами ДСО.

6.2 Під час проектування складних та унікальних (ДБН А.2.2-3) об`єктів, що підлягають взяттю під охорону підрозділами ДСО,  замовнику спільно з проектувальниками слід розробляти спеціальні технічні умови, що відображають специфіку його охорони, та узгоджувати з підрозділами ДСО.

6.3 Засоби механічного захисту ( запірні пристрої, замки, ґрати, броньовані та ударотривкі засклення, віконниці   та ін.) повинні бути спрямовані на ускладнення  процесу проникнення на об'єкт, що  охороняється, та узгоджені з підрозділами ДСО.

6.4 Під час  добору засобів захисту слід застосовувати оптимальні та раціонально з’єднані  механічні та технічні  засоби.

6.5 Приміщення об’єктів, що охороняються, мають бути обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до галузевих нормативних документів, затверджених в установленому порядку.

 

7 Загальні вимоги щодо технічної укріпленості конструктивних елементів будинків та приміщень

 

7.1 Стіни, перекриття, підлога, перегородки

 

7.1.1 Об`єкти та приміщення, де зберігаються матеріальні цінності категорій А та Б, повинні мати по периметру капітальні (щодо охорони)  стіни.

7.1.2 Капітальними (щодо охорони) стінами, перегородками  та перекриттями можуть бути такі, що виготовляються за чинними в Україні нормативними документами з повнотілої цегляної або кам'яної кладки завтовшки не менше 500 мм, бетонних стінових блоків товщиною  не менше 180 мм, бетонних каменів  товщиною 90 мм у два шари, залізобетонних панелей товщиною не менше 180 мм.

Стіни, виготовлені з каміння "ракушнику", можуть бути капітальними, якщо їх  товщина не менше 500 мм (окрім стін приміщень категорії А,  де такі стіни мають бути  обов'язково укріплені сталевими  ґратами з арматури діаметром не менше 16 мм та розміром вічка не більше 150  мм  х 150 мм).

7.1.3 (вилучено)

7.1.4  Зовнішні  стіни,  перекриття,  підлога  та  перегородки,  що  не відповідають вказаним   вище   вимогам,  зсередини по   всій площі мають бути  укріплені  металевими ґратами з арматури класу  А-ІІІ  ГОСТ 5781 діаметром  не менше 16 мм та розміром вічка не більше 150 мм х 150 мм, що потім  оштукатурюються. Ґрати приварюються до сталевих анкерів (йоржів) діаметром  не менше 12 мм, замурованих  у  стіни,  перекриття  та підлоги на глибині не менше 120 мм або до закладних деталей залізобетонних конструкцій  із  сталевої смуги розмірами не менше 100 мм х 50 мм х 5 мм.  Анкери  слід  встановлювати  "у розкріп"  -  як продовження прутків ґрат. Крок  анкерів уздовж периметра  ґрат - не більше 750 мм.

Якщо поверхонь з ґратами більше, ніж одна (стіни, стелі),  останні мають зварюватися між собою з утворенням єдиного каркаса.

7.1.5  (вилучено)

7.1.6 Внутрішні приміщення об'єктівкатегорій А,  які  призначені  для  зберігання безпосередньо зброї,  ювелірних виробів,  наркотичних та психотропних речовин, отрут,  інформації, що містить комерційну, технологічну, господарську та інші таємниці,  не  повинні мати віконних прорізів та межувати з приміщеннями інших організацій, що не охороняються, технічними приміщеннями, коридорами  та ін.

7.1.7 У разі сусідства приміщень, які призначені для зберігання матеріальних цінностей, із приміщеннями інших  організацій, що  не охороняються (котельні, бойлерні, технічні підвали,  під'їзди  житлових  будинків, безгоспні будівлі  та ін.), стіни та  перегородки, якщо вони не відповідають вимогам  п.7.1.3,  зсередини мають бути підсилені  вподовж  межуючої  площини  у відповідності з п.7.1.4.  

7.1.8 Збереження в неробочий час особливо цінних  товарів,  експонатів, великої кількості коштів та iнших предметiв слід здійснювати в спеціальних приміщеннях (сховищах), що передбачені чинними в Україні нормативними документами. 

7.1.9 Зсередини в  сховищі обладнується залізобетонна захисна оболонка з  бетону  марки  не нижче В-40  за ДСТУ Б В.2.6-2, ГОСТ 25192 товщиною  не менше 200 мм. Арматура оболонки, як правило, складається з двох сіток, які виготовлені із сталевої арматури класу А ІІІ за   ГОСТ 5781, діаметром 16 мм із вічками  100 мм х 100 мм, що встановлюються на відстані 100 мм одна від одної зі зсувом по площині вузлів однієї сітки до  центра вічок іншої. Захисний шар бетону не менше    80 мм.

Двері сховищ мають бути броньованими, рівноміцними  щодо стін сховища, обладнуватися не менш як двома спеціальними  замками  (з кількістю сугальдних пластин не менше як 8) та двоборідковим ключем.

Можливе обладнання захисних оболонок сховищ із рівноміцних щодо  означеної залізобетонної оболонки збираних  панельних  конструкцій.  Відповідність панельних конструкцій та бронедверей вимогам міцності можуть підтверджуватися сертифікатом відповідності, виданим органом сертифікації, акредитованим на ці види робіт Держстандартом України. Сертифікаційні випробування проводяться за чинними НД чи методиками, затвердженими  в установленому порядку.

7.1.10 У разі розташування сховищ у підвалах, на першому, другому  та  останньому поверхах будинків і примикання їх до зовнішніх стін будинків між стінами та оболонкою має залишатися оглядовий коридор завширшки 900 мм.  Оглядовий  коридор залишається також і у разі розташування сховищ на інших поверхах,  якщо  на зовнішній стіні, що примикає до сховища, є балкони, карнизи та інші виступи, які дозволяють здійснювати приховані роботи щодо руйнування стіни.

7.1.11 Стіни сховищ кладуться з цегли завтовшки не менше 380 мм. Можливе застосування залізобетонних  стін, що за міцністю рівнозначні або міцніші цегляних згідно з 7.1.3.  Капітальні  внутрішні  стіни будинків, а також зовнішні стіни в підвалах,   на третьому та поверхах, що розташовані вище, можуть бути водночас і стінами  сховища.

Стіни сховища можуть бути суміжні  лише зі стінами приміщень цього підприємства, установи, організації.

7.1.12 Фундаменти  під сховищами, що розташовані в підвалах чи на першому поверсі, мають бути виготовлені з монолітного бетону або кам'яної кладки завтовшки не менше 600 мм.

Між  фундаментом  та  залізобетонною  оболонкою слід  передбачати подвійну гідроізоляцію.

Примітка. Наявність технічних підвалів чи інших під сховищами приміщень, що недоступні для огляду охороною, не допускається.

7.1.13 Огороджувальними конструкціями перекриття сховищ є внутрішня монолітна  залізобетонна оболонка завтовшки не менше 200 мм та зовнішня плита перекриття (покриття). При цьому залізобетонна оболонка  стелі не повинна брати на себе навантаження від перекриття (покриття) будинку.

Для  одноповерхових  будинків  та у разі розташування сховищ на останньому поверсі будинку, а також, якщо  над  сховищем розташовані приміщення, до яких охорона не  має  доступу  для  контролю, верхня площина оболонки сховища має  бути  відділена  від  плити  перекриття (покриття)  на  відстань не менше 250 мм та відкрита для огляду з боку передcховища.

7.1.14 Вхід у сховище має бути один, через  передсховище. У сховищах не дозволяється обладнання вікон.

 

7.2 Двері

 

7.2.1  У  будинках  та  приміщеннях  сучасної  будови  двері  повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-11, ГОСТ  6629,  ГОСТ  24698,  ГОСТ 24584, ГОСТ 14624 та бути міцними  відповідно до вимог за ДСТУ Б В.2.6-12.

7.2.2 Вхідні двері мають бути виготовлені  за діючими стандартами,  мати не менше двох  урізних замків (що не замикаються самi) із встановленням їх на відстані не менше 300 мм між центрами регелів. Дерев’яні двері мають бути повнотілими, товщиною не менше 40 мм.

7.2.3 У разі наявності в приміщеннях, що охороняються, двостулкових дверей вони обладнуються  двома  внутрішніми  стопорними  шпінгалетами або засувами,  що встановлюються у  верхній  та  нижній  частинах  дверного  полотна.  Перетин стопорних шпінгалетів або засувів має бути не менше 100 кв. мм, глибина фіксуючих оттворів - не менше 30 мм.

З метою захисту двостулкових дверей  можуть   використовуватись спеціальні двосторонні шпінгалетні  запори, що у разі  замикання   можуть фіксуватися врізними або навісними замками.

7.2.4 Двері, що виходять у двір, провулки, а  також  запасні  двері  та двері входу до підвальних приміщень, вхідні двері до приміщень, де зберігаються цінності, та вхідні двері об'єктів охорони категорій А, Б мають бути повнотілими, завтовшки не менше 40 мм. Для об'єктів охорони категорій А дерев'яні  дверімають бути оббиті зсередини цільнолистовим залізом товщиною не менше 0,6 мм із загинанням країв листа   на торець полотна. Листи металу  кріпляться  вздовж периметра полотна дверей шурупами, саморізами або цвяхами діаметром не менше 2,5 мм, довжиною не менше 30 мм та кроком між ними не більше 50 мм.

Можуть бути використані  металеві  двері, виготовлені з кутника   40 мм х 40 мм х 4 мм за ГОСТ 8509 та листа металу товщиною не менше 2 мм, обладнані  двома внутрішніми замками.

У разі  наявності дверних завісів, що розташовані  зовні,  або  одношарнірних стержневих завісів двері з боку розташування таких  завісів  мають  бути захищені за допомогою торцевих гаків.

Дверна брама має бути укріплена кутником 45 мм х 45 мм х 4 мм за ГОСТ 8509.

7.2.5 Вхідні двері приміщень категорії А (окрім  прохідних  до  суміжних  аналогічних приміщень), вхідні двері головних кас підприємств, установ та організацій, вхідні скляні двері з вітринного скла, металопластикові двері мають бути додатково захищені зсередини  ґратчастими металевими дверима або розсувними  металевими  ґратами,  що  замикаються  на навісний замок за допомогою вушок із внутрішнього боку за  п.7.5.12. Ґратчасті металеві двері виготовляються із металопрокату, що має поперечний     переріз    менше  100 мм2 ,  і   мають   вічка   не   більше 150 мм х 150 мм,  які  зварюються  на  кожному  перетині. Вподовж периметра  ґратчасті  двері  обрамляються  сталевим  кутником  25 мм х 25 мм х 3 мм за ГОСТ 8509.

Можуть бути використані фігурні (розсувні) ґрати, а  також  захисні  жалюзі (ролети) з такими ж характеристиками міцності та розмірами.

Дверна брама повинна бути укріплена кутником 25 мм х 25 мм х 3 мм  за ГОСТ 8509.

У разі використання на об’єктах категорії А фігурно-декоративних, дерев’яних та інших дверей (ДСТУ Б В.2.6-11) вони підлягають обов’язковому укріпленню внутрішніми  ґратчастими дверима, як виняток, оббивка дверей металом не виконується.

7.2.6 У приміщенні каси додатково для ґратчастих дверей слід передбачати металевий засув із внутрішнього боку, що замикається  зсередини на навісний замок.

Вхідні двері чи одна з  внутрішніх стін каси   обладнуються  спеціальним віконцем із дверцятами для операцій з клієнтами. Розмір віконця має бути не більше  200 мм  х  300 мм. Якщо  розмір віконця більший зазначеного, то зовні його слід укріпити металевими ґратами. Вимоги до дверцят та їх обрамлення аналогічні вимогам до дверей, оббитих  цільнолистовим металом із вушками для  навісного  замка  та  двома шпінгалетами (угорі і внизу)  з внутрішнього боку.

7.2.7 У разі наявності у дверях засклених або інших прорізів вони  повинні бути захищені стаціонарними або такими, що знімаються, ґратами за п.7.3.6.

7.2.8 Двері сховища мають бути броньовані, виготовлені згідно з чинними нормативними документами. В дверному прорізі, крім броньованих дверей, встановлюють внутрішні ґратчасті металеві двері, що відкриваються всередину сховища.

Дверна брама повинна бути укріплена кутником 45 мм х 45 мм х 4 мм за   ГОСТ 8509.

7.2.9 Відповідність дверей вимогам міцності  може  підтверджуватися сертифікатом, виданим органом сертифікації, акредитованим на ці види робіт Держстандартом України. Сертифікаційні випробування проводяться згідно з чинними НД чи методиками, затвердженими в установленому порядку.

 

7.3 Вітрини, віконні прорізи

 

7.3.1 Вітрини, віконні прорізи, фрамуги та кватирки у всіх  приміщеннях об'єкта, що охороняється, мають бути засклені, мати   запори. Скло має бути закріплено в пазах та фіксуватися з  внутрішнього боку. Якщо  кріплення скла виконано із зовнішнього боку, необхідно передбачати  блокування  скла на "вийняття". Скло не повинно мати тріщин та сколів.

7.3.2 Вітрини та віконні прорізи першого поверху  об'єктів,  що  охороняються, обладнуються з  внутрішнього боку металевими ґратами. Ґрати  виготовляються  зі сталевих прутків діаметром не менше 16 мм або перерізом не менше 200 мм2, що утворюють вічка не менше 150 мм х 150 мм. У місцях перетинання прутки необхідно зварювати. Кінці  прутків  ґрат  повинні бути замуровані в стіни на глибину не менше 80 мм  та  заливатися цементним розчином або приварюватися до металевих конструкцій.

Ґрати можуть бути обрамлені кутником 25 мм х 25 мм х 3 мм за ГОСТ 8509 та приварюються вподовж периметра до міцно замурованих у стіну на глибину  80 мм сталевих анкерів (шкворнів) діаметром не менше 12 мм та  довжиною не менше 120 мм (або до закладних деталей із сталевої смуги 100 мм х 50 мм х 6 мм, що пристрілюються до бетонних поверхонь чотирма дюбелями) з кроком  не більше 500 мм уподовж поверхонь, що захищаються. Мінімальна кiлькiсть анкерів - не менше двох з кожного боку. Сталеві анкери (шкворні) виготовляються із того ж матеріалу, що й ґрати.

Можуть бути  застосовані  спеціальні захисні жалюзі,  декоративні ґрати, що за міцністю і проникненням крізь них не поступаються вищезазначеним арматурним ґратам,  та сертифіковані броньовані і ударотривкі захисні засклення. Сертифікаційні випробування броньованих і ударотривких захисних засклень здійснюються  згідно з чинними нормативними документами чи методиками, затвердженими в установленому порядку.

7.3.3 Ґрати та інші конструкції захисту віконних прорізів мають  установлюватися з внутрішнього боку. Залежно від конструкцій віконних прорізів вони можуть бути  встановлені  між рамами з блокуванням засобами охоронної  сигналізації  засклення зовнішньої  рами.

При встановленні ґрат між рамами кватирка зовнішньої рами  має  відчинятися назовні, а кватирка внутрішньої рами - всередину  приміщення.

Як правило, всі ґрати, встановлені  з  внутрішнього боку,  повинні  бути  розсувними або такими,  що   відчиняються.

У приміщеннях, де всі вікна обладнуються ґратами, принаймні однi  з  них виконуються розсувними або такими, що відчиняються.

7.3.4 (вилучено)

7.3.5. Ґрати повинні замикатися  на  замки (внутрішні, навісні, гвинтові та ін.), що за міцністю  не поступаються встановленим ґратам.

Якщо  висота  ґрат,  що замикаються на  замки, більша  1,5 м,  потрібно   використовувати  не  менше  двох  замків  із  відстанню  між  ними  не   менше  0,5 м.

7.3.6 Для захисту засклення дверей, воріт та вікон можуть  використовуватися ґрати, що знімаються. Ґрати повинні бути встановлені з внутрішнього боку за допомогою гаків або інших навісних  пристроїв  з  обов'язковим  замиканням  їх  на  замки.

7.3.7 Віконні прорізи коридорів та приміщень, незалежно  від  поверхів, що виходять на стаціонарні пожежні драбини,  дахи  різновисоких  будівель, козирки та інші будівельні конструкцiї, за допомогою яких можна потрапити до  приміщень, які охороняються, повинні обладнуватися з внутрішнього боку  металевими ґратами.

 

7.4 Люки, приямки, вентиляційні шахти (короби) та інші конструкцiї елементів будинків та приміщень

 

7.4.1 Двері люків за конструкцiєю мають бути аналогічні вхідним дверям, зсередини замикатися на запори, зовні на навісні замки амбарного типу.

7.4.2 Дерев'яне обплетення люка має кріпитися до капітальних  конструкцій сталевими дугами з внутрішнього боку або йоржами  зі  сталі  діаметром  не менше   10 мм і забиватися  в будівельні конструкцiї на глибину не менше 80 мм.

7.4.3 Двері та коробки люків горищ та виходів  для  покриття  плоских крівель мають бути аналогічними,  відповідно до п.7.2.4 - повнотілі, оббиті цільнолистовим металом унапуск та замикатися зсередини на замки, засувки, накладки  та ін.

7.4.4 Вентиляційні шахти,  короби та димарі,  а  також вікна горищ будинків, у яких розташовані приміщення, що  охороняються,  мають  вихід  на  дах  або  в  суміжні приміщення, своїм перетином входять до приміщення, де знаходяться матеріальні цінності, обладнуються на вході до  цих приміщень металевими  ґратами  з металопрокату  поперечним  перерізом не  менше 100 мм2,     вiчком не більше 150 мм х 150 мм.

Ґрати у вентиляційних коробах  із  боку  приміщення,  що  охороняється, повинні  знаходитися  на відстані  від  внутрішньої поверхні стіни (перекриття) до 100-150  мм (для забезпечення можливості обладнання перетину вентиляційного коробу засобами ОС) та  кріпитися до капітальних конструкцiй.

7.4.5 У разі проходження вентиляційних коробів, шахт, каналів та димарів перерізом  більше  як  400 мм х 400 мм у стінах приміщень, де розміщуються матеріальні цінності категорії А, стіни таких приміщень  із  внутрішнього боку  мають бути зміцнені вподовж площини, межуючої із коробом,  ґратами відповідно до п.7.1.4 або канали мають “перерізатися” з  внутрішнього боку  на  входах до приміщення з установленням трубоарматурних касет.

Касета виготовляється у вигляді короба-вставки з металевого листа товщиною не менше 4 мм. На першому (ближче до зовнішнього боку об'єкта, що охороняється) перерізі касети установлюються сигнальні ґрати з металевих трубок малого діаметра, всередині яких прокладається "у дві жили"  охоронний контур із блокувального проводу сигналізації; з внутрішнього боку касети на відстані 200 мм  від  сигнальних ґрат у перерізі монтуються захисні ґрати з арматури діаметром не менше 10 мм та вiчком не більше 150 мм х 150 мм,  на  перетинах касета обрамлюється   кутником перетином не менше 25 мм х 25 мм х 3 мм за ГОСТ 8509, що  фланцевим з'єднанням монтується в конструкцію вентиляційної системи.

7.4.6 (вилучено)

7.4.7 У конструкціях елементів будинків та приміщень (підлоги, стіни тощо) слід передбачати кріплення сейфів, вагою   упорожні    менше 200 кг, де  зберігаються  предмети,  зазначені  в п.5.1.1, до цих конструкцій за допомогою металевих  йоржів або  болтів (крізь дно, стінки  сейфа).

7.4.8 Приміщення для зберігання зброї повинні бути  обладнані  згідно  з чинними НД або Інструкцією про порядок виготовлення,  придбання,  зберігання,  реєстрації, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів  до неї та вибухових пристроїв (наказ МВС України від 25.03.93  № 164.)

 

 

 

 

7.5 Замки, елементи кріплення замикаючих пристроїв

 

7.5.1 Як  замикаючі  пристрої,  що  встановлюються  на  дверях, вікнах, люках, ліфтових шахтах та iн., використовуються: врізні замки (що не замикаються самi), накладні, навісні (амбарні, контрольні) замки,  внутрішні гаки, засуви, шпінгалети та ін.

Для замикання вхідних дверей об'єктів, що охороняються,  а  також внутрішніх дверей приміщень, де розміщуються матеріальні цінностікатегорій А (окрім банківських сховищ), слід використовувати замки підвищеної  секретності, сугальдні з двоборідковим ключем, циліндрові штифтові дво- та багаторядні.

Примітка.  Для категорії А відповідність замикаючих  пристроїв вимогам НД  має  підтверджуватися сертифікатом відповідності. Сертифікаційні випробування проводяться згідно з чинними нормативними документами чи методиками,  затвердженими в установленому порядку.

7.5.2 (вилучено)

7.5.3 Сугальдні замки повинні мати не менше шести  сугальд  (симетричних або асиметричних). Кiлькiсть сугальд відповідає  кiлькостi  уступів  борідки ключа, що зменшена на один уступ, призначений для переміщення засува замка.

7.5.4 (вилучено)

7.5.5 Навісні замки повинні застосовуватися  для додаткового замикання дверей, воріт, ґрат. Ці замки призначені для захисту за умови, якщо мають дужку із загартованої сталі та масивний корпус (амбарний замок), а також, якщо в місцях їх установки на конструкціях, які замикаються, є захисні коробки, кожухи, пластини та  інші  пристрої, що запобігають скрученню та перепиленню вушок та дужок замків.

7.5.6 Частина циліндра врізного замка, що виступає за дверне полотно,  із зовнішнього боку дверей,  має бути захищена від обламування або збивання запобіжною накладкою, розеткою, щитком. Частина циліндра, що виступає, після  установки запобіжної накладки, розетки, щитка, повинна бути не більше 2 мм.

Показником надійності замка  є спосіб  кріплення запобіжних накладок, розеток, щитків до полотна дверей, тобто  кріплення  їх за допомогою гвинтів або шурупів. У  замках,  що  призначені  для  замикання вхідних дверей, кріплення накладок, розеток, щитків має  здійснюватися  лише за допомогою гвинтів.

7.5.7 Величина виходу засува замків повинна бути не  менше  22  мм. Запірна планка (відповідна до засува) має бути товщиною не  менше  3  мм  та  кріпитися за допомогою шурупів до дверної  коробки.

Запірна планка Г-подібної форми має високі показники надійності щодо злому. Її кріплення  здійснюється не тільки до дверної коробки, але й до стіни за допомогою анкерів.

7.5.8 Завіси  для  дверей мають бути  виготовлені  зі сталі. Кріплення завісів до дверного полотна  має  здійснюватися  за  допомогою  шурупів. На  об'єктах  категорії А  дверні  завіси  приварюються  до  металевого  кутника  дверної  коробки  назустріч  один  одному.

7.5.9 Якщо двері відчиняються "назовні", на дверних  завісах  мають  бути встановлені торцеві гаки. Торцеві гаки в разі  зачинення дверей входять до встановлених у дверній коробці анкерних  пластинок  або аналогічних елементів. Якщо двері  металеві, то торцеві гаки приварюються, якщо ж двері дерев'яні, то вони встановлюються за допомогою шурупів.

7.5.10 Дверні  накладки мають бути виготовлені зі сталевої  смуги  товщиною не менше  4 мм та шириною не менше 70 мм.

7.5.11 Вушки для навісних замків мають бути виготовлені із сталевої смуги перетином   не менше 6 мм х 40 мм.

7.5.12 Дверні   гаки   мають   виготовлятися  із  сталевого  прутка  діаметром  не менше 12 мм.

7.5.13 Кріплення гаків та накладок у стінах, дверних коробках та  інших місцях має здійснюватися за допомогою болтів або костилів (йоржів)  діаметром не менше 10 мм. Болти, що перепускаються  наскрiзь,  закріплюються  з  внутрішнього боку приміщення за допомогою шайб та гайок із  подальшою  розклепкою кінця болта.

7.5.14 Двері ліфтових шахт мають блокуватися навісними замками,  розпорками, засувами.

 

7.6 Конструктивні елементи об'єктів, що споруджуються з ЛМК типу "Модуль"

 

7.6.1 Зовнішні стіни будинків з ЛМК, що  можуть бути передані під охорону, підсилюються  з  внутрішнього боку металевою  сіткою   вподовж   внутрішніх стін та перекрить діаметром дроту не менше 5 мм, якщо  розмір вiчок не більше  70 мм х 70 мм, або діаметром дроту не більше 10 мм, якщо розмір вiчок не більше 150 мм х 150 мм.

7.6.2 Монтаж будинків із ЛМК, що споруджуються заново,  за  погодженням  з охороною має здійснюватися на цегляній або бетонній основі висотою не менше 0,5 м від рівня землі.

7.6.3 Із внутрішніх боків будинків із ЛМК повинні бути встановлені  металеві ґратчасті двері (ворота), виготовлені із сталевого кутника не менше 25 мм х 25 мм х 3 мм за ГОСТ 8509 та арматури діаметром не менше 10 мм, розміром вічка між прутками не більше 150 мм х 150 мм.

 

 

 

 

 

Додаток А

(рекомендований)

 

 

 

Додаткові вимоги щодо технічної укріпленості об'єктів, що охороняються за допомогою пультів центрального спостереження

 

 

 

А.1 Ці додаткові вимоги носять рекомендований характер та можуть використовуватися підрозділами ДСО як допоміжний матеріал із технічної укріпленості об’єктів, що підлягають охороні за допомогою пультів центральногоспостереження.

 

А.2 Загальні положення

 

А.2.1 Підрозділами ДСО в процесі будівництва може провадитися вибірковий контроль якості технічної укріпленості відповідно до узгодженої з ними документації.

А.2.2 На об`єктах та в приміщеннях мають використовуватися лише ті будівельні конструкції (двері, вікна, ґрати та ін.), що виготовлені за чинними в Україні НД, технічними умовами, погодженими з підрозділами ДСО при МВС України, а також ті, що мають сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації, акредитованим на ці види робіт Держстандартом України. Сертифікаційні випробування проводяться за чинними НД чи методиками, затвердженими  в установленому порядку.

 

А.3 Загальні технічні вимоги до технічної укріпленості  дверей

 

А.3.1 Міцність дверей або воріт може бути збільшена за  рахунок  використання запобіжних накладок, запобіжної замкової планки та дверної коробки, що виготовлена із металевого кутника, масивних дверних завісів, торцевих гаків із боку завісів,  підсилення дверного полотна цільним металевим листом та установленням додаткових замків.

А.3.2 Обрамлення дверного прорізу (дверної коробки) об'єктів та приміщень, де розміщуються матеріальні цінності категорії А, слід виготовляти з металевого профілю. Можуть бути  використані дерев'яні коробки, що підсилені металевим кутником 40 мм х 40 мм х 4 мм, який закріплений у стіні за допомогою металевих йоржiв (анкерів) діаметром не менше 10 мм,  довжиною не менше 150 мм та кількістю не менше 2  з  кожного боку.

 

А.4 Загальні технічні вимоги до технічної укріпленості  вітрин та віконних прорізів

 

А.4.1 Можуть бути замість ґрат використані броньовані та  ударотривкі захисні засклення та спеціальні захисні жалюзі, а також  декоративні ґрати, що за міцністю і можливістю проникнення крізь них не поступаються арматурним ґратам, а також ті, що мають сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації, акредитованим на ці види робіт Держстандартом України. Сертифікаційні випробування провадяться за чинними НД чи методиками, затвердженими  в установленому порядку.

До ґрат, що були встановлені раніше із зовнішнього боку вікна,  додаються дві металеві труби діаметром, аналогічним дiаметру пруткiв.

Ці труби кріпляться за допомогою зварювання до ґрат та  проходять  через середини вертикальних і горизонтальних боків ґрат. Труби  виготовляються  у вигляді літери “П”. Кінці труб повинні щільно прилягати до рами вікна, у  якому робиться отвір для проводів охоронної сигналізації. Таке доповнення є додатковим  елементом  блокування  ґрат  на  "відрив",  що дозволяє  зменшити ймовірність "миттєвих" крадіжок з об'єктів.

А.4.2 Ефективним засобом захисту віконних прорізів є  встановлення на них захисних щитів та віконниць, які  встановлюються як  із  внутрішнього боку вікна, так і із зовнішнього.

У приміщеннях, що призначені для розміщення та зберігання матеріальних цінностей категорії В, захисні щити та віконниці встановлюються замість ґрат, а у приміщеннях категорії А - додатково до ґрат.

У разі, якщо захист здійснюється із зовнішнього боку, то захисні щити та віконниці замикаються на один або два засуви (у разі високих вікон - більше 1,5 м) та навісний замок. Для захисту та підсилення віконних прорізів можуть використовуватися металеві жалюзі з обов'язковим блокуванням їх на “відчинення”.

А.4.3 (вилучено)

 

А.5 Загальні технічні вимоги щодо технічної укріпленості люків,

приямків, вентиляційних шахт (коробів)

 

А.5.1 У разі наявності  на  об'єктах,  що  охороняються,  підвальних приміщень, що не використовуються та межують із приміщеннями, що охороняються, у відповідності з п.7.1.7 потрібно за відсутності дверей на виході з підвального приміщення встановлювати металеві ґратчасті двері, що повинні замикатися на навісний замок.

А.5.2 (вилучено)

А.5.3 Грошові засоби у виплатних касах підприємств мають зберігатися в металевих сейфах для зберiгання грошей i цiнностей, що мають сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації, акредитованим на ці види робіт Держстандартом України. Сертифікаційні випробування провадяться за чинними НД чи методиками, затвердженими  в установленому порядку. Сейф  обов'язково  має бути міцно прикрiплений до будiвельних конструкцiй  пiдлоги  i  стiни  металевими  йоржами  або  болтами (крізь дно, стінки сейфа) та заблокований сповіщувачами охоронної або охоронно-пожежної сигналізації. Вироби з дорогоцінних металів,  каміння,  особливо  цінні  матеріали   та ін. повинні зберігатися у вогнетривких або спеціально виготовлених сейфах, металевих шафах, скриньках, що прикріплені до  підлоги, стіни, з  обов'язковим  блокуванням системами охоронної або охоронно-пожежної сигналізації.

 

 

УДК 614.842 : 006. 35

 

Ключові слова: технічна  укріпленість, терміни, визначення, охоронна сигналізація, технічні засоби,  захист об`єкта, скло підсиленої міцності,   броньовані та укріплені двері, сейфи, сховища, пульт централізованого спостереження.

 

 

Затверджено

Наказом Міністерства внутрішніх

справ України    від           №

 

 

 

 

Л И С Т О К     З А Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я

 

галузевого стандарту “Укріпленість об`єктів, що охороняються  за допомогою пультів централізованого спостереження  Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги”

 

Начальник Головного управління

Державної служби охорони при

МВС України, керівник розробки

генерал- майор міліції                                                                                В.І. Шаповал

 

Начальник Державного центру

сертифікації засобів охоронного

призначення

підполковник міліції                                                                                              О. І. Черкашин

 

Начальник Управління технічної служби

ГУДСО при МВС України

підполковник міліції                                                                                  В.М. Усольцев

 

Заступник начальника Державного центру

сертифікації засобів охоронного

призначення

підполковник міліції                                                                                              В.М. Ткаченко

 

Начальник відділу організації

впровадження  та виробництва ТЗО УТС

ГУДСО при МВС України

майор міліції                                                                                               В.А. Потій

 

Головний спеціаліст Державного центру

сертифікації засобів охоронного

призначення

майор міліції                                                                                               Г.А. Макельський

 

Головний спеціаліст відділу організації

впровадження та виробництва ТЗО УТС

ГУДСО при МВС України

капітан міліції                                                                                             Є.А. Клименко

 

Головний спеціаліст Державного центру

сертифікації засобів охоронного

призначення                                                                                                О.А. Бовсуновський

 

 

Узгоджено

 

Директор Інституту проблем міцності

академік НАН України                                                                              В.Т. Трощенко

вих. від 30.07.98. № 56/275-17

 

Український науково-дослідний інститут

стандартизації, сертифікації та інформатики                                          Я.М. Юзьків

вих. від 03.08.98 № 18/6-2692

 

Державний  інженерно-упроваджувальний

центр “Спецтехніка”                                                                                             В.О. Лотарєв

вих. від 14.07.98  № 41/662

 

Головне управління Державної

пожежної охорони                                                                                     В.Доманський

вих. від 20.08.98  №12/6/1798

 

Державний комітет будівництва,

архітектури та житлової політики України                                             О.П. Горбатовський

вих. від 19.08.98  № 2-329

 

Національний науково-дослідний

центр оборонних технологій і

воєнної безпеки України                                                                           В. Миронович

вих. від 28. 08.98  №575

 

Управління озброєння і техніки

Держкомкордону України                                                                         А. Кутаков

вих.від 14.08.98 №24/7286

 

 

Joomla templates by a4joomla